Aktualno

Izplačilo jamstvenega sklada v oktobru

30.10. 2015 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 42 delavcem v skupni višini 129.032,46€.

Največ, 21 delavcev je izplačano iz...

Dne 28. 10. 2015 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v oktobru

15.10. 2015 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.877 otrokom v skupni višini 318.004,58 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,02 EUR na otroka.

Dne 1. 10. 2015 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 92 delavcem v skupni višini 312.874,31€.

Največ, 68 delavcev je izplačano iz...

NATISKAJ STRAN