Aktualno

Dne 13. 5. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v maju

13.05. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.818 otrokom v skupni višini 315.766,49 EUR povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,70 EUR na otroka.

Izplačilo jamstvenega sklada v aprilu

29.04. 2016 Preživninski sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 104 delavcem v skupni višini 282.774,13€.

Največ, 32 delavcev je bilo izplačanih iz...

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

15.04. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.816 otrokom v skupni višini 310.967,08 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,49 EUR na otroka.

Dne 4. 4. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

NATISKAJ STRAN