Jamstveni sklad

  1. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-UPB2 uradno prečiščeno besedilo) Ur.l. RS št. 78/06
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), Ur.l. RS št. 106/12
  3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), Ur. l. RS, št. 39/16
  4. Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), Ur.l. RS št. 87/11

  5. Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca, Ur.l. RS št. 7/07,

  6. Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, veljajo od  25. 1. 2014 dalje (PDF, 388 KB)
NATISKAJ STRAN