Aktualno

Združeni jamstveni, preživninski in invalidski sklad

Bivši Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov bo od 28.10.2013 dalje na Dunajski 21 v Ljubljani

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v oktobru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.977 otrokom v skupni višini 329.043,63 EUR.

Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,74 EUR na otroka.

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v septembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.939 otrokom v skupni višini 322.199,90 EUR.

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v septembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.939 otrokom v skupni višini 322.199,90 EUR.

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v avgustu

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 227 delavcem v skupni višini 733.832,90 €.

Read more
NATISKAJ STRAN