Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v decembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.999 otrokom v skupni višini 321.297,77 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 80,34 EUR na otroka.

Read more

Združeni narodi so pred dobrimi dvajsetimi leti, oktobra 1992, z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v novembru

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 423 delavcem v skupni višini 1.030.966,96 €.

Read more

Okrožnica

Če pohitite s prostovoljno izpolnitvijo obveznosti po 65. členu ZZRZI, se je mogoče izogniti izvršbi

Read more

Invalidski sklad pripojen Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu

Od 28.10.2013 dalje bivši Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na Dunajski 21, Ljubljana

Read more
NATISKAJ STRAN