Aktualno

Izplačilo jamstvenega sklada v novembru

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 423 delavcem v skupni višini 1.030.966,96 €.

Read more

Okrožnica

Če pohitite s prostovoljno izpolnitvijo obveznosti po 65. členu ZZRZI, se je mogoče izogniti izvršbi

Read more

Invalidski sklad pripojen Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu

Od 28.10.2013 dalje bivši Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na Dunajski 21, Ljubljana

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v novembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.985 otrokom v skupni višini 324.289,35 EUR.

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v oktobru

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 218 delavcem v skupni višini 483.521,49 €.

Read more
NATISKAJ STRAN