Aktualno

Izplačilo nadomestil preživnin v maju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.998 otrokom v skupni višini 324.812,77 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,24 EUR na otroka.

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v maju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.998 otrokom v skupni višini 324.812,77 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,24 EUR na otroka.

Read more

Zakon o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 78/06-UPB2, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 106/12 - v nadaljevanju...

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v aprilu

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 421 delavcem v skupni višini 1.133.971,06 €.

Največ, 141 delavcev je bilo izplačanih iz...

Read more

Izplačilo nadomestil preživnin v aprilu

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.988 otrokom v skupni višini 323.726,65 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,18 EUR na otroka.

Read more
NATISKAJ STRAN