Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v marcu 2018

Dne 15.03.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2866 upravičencem (za 3621 otrok) v skupni višini 302.141,33 €.

Read more

Dne 15.02.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2867 upravičencem (za 3622 otrok) v skupni višini 302.023,56 €. 

Read more

Dohodnina za leto 2017

Sklad je konec januarja 2018 posredoval »Povzetke obračuna vrste dohodkov, ki so po 29.členu ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine, izpačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017« vsem...

Read more

Dne 15.1.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2887 upravičencem v skupni višini 301.859,42 €.

Read more

Dne 15.12.2017 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2898 upravičencem v skupni višini 304.974,73 €.

Read more
NATISKAJ STRAN