Aktualno

Izterjava preživninskih zahtevkov v tujini od 1.4.2017 dalje

31.03. 2017 Preživninski sklad Izterjava preživnine iz tujine

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je na podlagi  8. odstavka 3. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega,...

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

31.03. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 60 delavcem v skupni višini 158.439,40€.

Vlada RS podelila pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja javnega sklada

31.03. 2017 Jamstveni sklad Preživninski sklad Invalidski sklad

Vlada RS je na včerajšnji seji pooblastila Ireno Kuntarič Hribar, da kot predsednica nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

Dne 22. 3. 2017 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v marcu

15.03. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 314.106,86 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,81 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN