Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v februarju

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v januarju

Danes so bila izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 97 upravičencem v skupni višini 332.012,90€.  

Read more

Dne 15.01.2019 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2710 upravičencem (za 3419 otrok) v skupni višini 288.231,11 €.

 

 

Read more

Nova minimalna plača

Objavljena je nova minimalna plača

V Uradnem listu RS, št. 83/18 je objavljena nova minimalna plača v višini 886,63 €, ki velja od 1. 1. 2019 dalje.

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v decembru

Dne 31.12.2018 bodo izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 20 upravičencem v skupni višini 43.010,31 €.

Read more
NATISKAJ STRAN