Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v marcu

Dne 15.03.2019 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2665 upravičencem (za 3370 otrok) v skupni višini 286.379,98 €. 

 

Read more

Danes so bila izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 34 upravičencem v skupni višini 90.595,21€.  

Read more

Obveščamo, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila moteno delovanje Halcomovih digitalnih potrdil v brskalniku Internet Explorer zaradi česar je...

Read more

SVZI.Net deluje tudi v brskalniku Chrome

Obveščamo, da SVZI.Net deluje tudi v brskalniku Chrome.

Read more

Obveščamo, da bomo zaradi težav z dostopanjem do SVZI.net imetnikov certifikata Halcom IZJEMOMA podaljšali rok za oddajo vlog za nagrade za preseganje kvote in oprostitev plačila...

Read more
NATISKAJ STRAN