Aktualno

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Read more

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 305.277,16 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,45 EUR na otroka.

Read more

Izterjava preživninskih zahtevkov v tujini od 1.4.2017 dalje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je na podlagi  8. odstavka 3. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega,...

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 60 delavcem v skupni višini 158.439,40€.

Read more

Vlada RS podelila pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja javnega sklada

Vlada RS je na včerajšnji seji pooblastila Ireno Kuntarič Hribar, da kot predsednica nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

Read more
NATISKAJ STRAN