Aktualno

SVZI.Net deluje tudi v brskalniku Chrome

Obveščamo, da SVZI.Net deluje tudi v brskalniku Chrome.

Read more

Obveščamo, da bomo zaradi težav z dostopanjem do SVZI.net imetnikov certifikata Halcom IZJEMOMA podaljšali rok za oddajo vlog za nagrade za preseganje kvote in oprostitev plačila...

Read more

Izplačilo preživninskega sklada v februarju

Read more

Izplačilo jamstvenega sklada v januarju

Danes so bila izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 97 upravičencem v skupni višini 332.012,90€.  

Read more

Dne 15.01.2019 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2710 upravičencem (za 3419 otrok) v skupni višini 288.231,11 €.

 

 

Read more
NATISKAJ STRAN