Aktualno

Izplačilo jamstvenega sklada v maju

31.05. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 45 delavcem v skupni višini 107.533,53€.

Dne 25. 5. 2017 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v maju

15.05. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.800 otrokom v skupni višini 314.280,87 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,71 EUR na otroka.

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

13.04. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 305.277,16 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,45 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN