Preživninski sklad

Delovanje preživninskega sklada je namenjeno otrokom, ki jim pripada določena preživnina in je preživninski zavezanci ne plačujejo.

Naslednje izplačilo: 15. 5. 2020


Kdo je upravičenec do nadomestila preživnine in višina nadomestila

Vsebuje kdo vloži zahtevo, obvezne priloge in kje se zahteva vloži vloži

Kdaj se nadomestilo preživnine izplača in možnost pritožbe na odločbo


 Tukaj si lahko stiskate navodilo in zahtevo, ki jo izpolni zakoniti zastopnik otroka

Odgovori na pogosta vprašanja in pojmovnik

NATISKAJ STRAN