Uveljavljanje pravic

Rok za vložitev zahteve je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca!

Vlogo je potrebno vložiti na pristojno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Obrazci so na razpolago na območnih službah ZRSZ in nekaterih uradih za delo, lahko pa ga tudi natisnete.

Vlogi je potrebno priložiti (lahko v kopijah):
· Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka stečajnega postopka (sklep o prenehanju delovnega razmerja, odpoved zaradi začetka stečaja, izdan s strani stečajnega upravitelja)
· Dokazilo o prijavi terjatve v stečajnem postopku, skupaj s potrdilom o oddaji na pristojno okrožno sodišče (sprejemni žig, poštno potrdilo). Terjatev je potrebno prijaviti v roku 3 mesecev od objave o začetku stečajnega postopka na spletni strani AJPES-a.


Potrdilo (obrazec JS-008-P) izpolni stečajni upravitelj in ga posreduje Skladu. Če potrdilo že imate, ga priložite vlogi, v nasprotnem primeru pa ga bo Sklad pridobil od stečajnega upravitelja.

Sklad bo o popolni vlogi odločil v zakonskih rokih.
Za dodatna vprašanja smo na voljo v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure in sreda od 14. do 16. ure na brezplačni številki 080 11 21 in na elektronskem naslovu is.sr-spj(ta)dalkspj.

NATISKAJ STRAN