Jamstveni sklad

Delovanje jamstvenega sklada je namenjeno delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca. Enake pravice imajo tudi delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi izbrisa delodajalca iz sodnega registra.

Naslednje izplačilo: 30. 4. 2020


Kdo je upravičenec in katera sredstva vam pripadajo iz jamstvenega sklada

Roki za vložitev zahteve za sredstva iz jamstvenega sklada, obvezne priloge in kje se zahteva vloži

Kdaj se sredstva izplačajo in možnost pritožbe na odločbo


Tukaj si lahko stiskate zahtevo, ki jo izpolnijo delavci in potrdilo, ki jo izpolnijo delodajalci

Najpogostejša in relevantna vprašanja in odgovori, ki se tičejo Jamstvenega sklada

NATISKAJ STRAN