1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1)

Podrobnejše informacije o preživninskih zahtevkih v državah članicah dobite na spletni strani e-pravosodje oz. tukaj. Na skrajno desni strani ekrana izberete želeno državo tako, da kliknete na njeno zastavo.

Na e-pravosodju v zavihku "Dinamični obrazci" - najdete tudi obrazce za preživninske zadeve. Zraven prilagamo tudi navodila za izpolnjevanje obrazcev od Priloge I do Priloge IX.  Postavite se na SL pdf. datoteko, kjer najdete navodila v slovenskem jeziku.

Prilogo I ali Prilogo II izpolnijo okrožna sodišča, Prilogo III izpolnijo izdajatelji javnih listni npr. Centri za socialno delo. Prilogo VI od B. del dalje izpolni vlagatelj zahteve npr. zakoniti zastopnik, polnoletni otroci.

V kolikor želite obrazce v drugem jeziku je na strani Preživninske zadeve - obrazci na zgornjem desnem kotu ekrana možnost izbire drugega jezika.

2. Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51) - Haaška Konvencija

 

Seznam držav podpisnic Haaške Konvencije najdete tukaj ali na spletni strani www.hcch.net.

3. Konvencija o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) - Njujorška Konvencija

Seznam držav podpisnic Njujorške Konvencije najdete tukaj ali na spletni strani Združenih narodov.

NATISKAJ STRAN