1.

Eden od staršev ne plačuje preživnino za otroka ali pa jo plačuje neredno, ta pa živi, dela oz. ima premoženje v tujini.  Kaj moram narediti, da vložim zahtevek za izterjavo preživnine iz tujine?

Prosimo vas, da nam predhodno po e-pošti na naslov jpsklad(at)jps-rs.si ali navadni pošti pošljete sodbo v kateri je določena preživnina in navedete državo, v kateri se dolžnik nahaja oz. ima premoženje.

Na podlagi tega vam bomo poslali seznam dokumentacije, ki je potrebna za vložitev zahtevka.

Seznam dokumentacije se lahko razlikuje med državami, prav tako je pomemben datum, kdaj je bil začet sam postopek določitve preživnine.

NATISKAJ STRAN