Izterjava preživnin iz tujine je namenjena za primere, ko preživninski upravičenec  prebiva na ozemlju ene od države članice EU oziroma podpisnice konvencije, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice EU oziroma podpisnice konvencije, z namenom, da se preživninskim upravičencem olajša izterjavo preživnine v tujini ali iz tujine.


Vsaka država članica EU oziroma podpisnica konvencije imenuje osrednji oziroma posredovalni in sprejemni organ, na katerega se lahko obrnejo preživninski upravičenci s svojimi zahtevki v zvezi z izterjavo preživnine. Preko medsebojnega sodelovanja in izmenjave podatkov osrednjih organov držav članic EU oziroma podpisnic konvencije se zatem zagotovi izvedba postopka za izterjavo preživnine v državi, kjer prebiva oziroma pridobiva dohodke preživninski zavezanec.

V Republiki Sloveniji je od 1.4.2017 dalje  osrednji, sprejemni in posredovalni organ Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

V kolikor želite vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, vas prosimo, da nam predhodno po e-pošti na naslov jpsklad(at)jps-rs.si ali navadni pošti pošljete sodbo v kateri je določena preživnina in navedete državo, v kateri se dolžnik nahaja. Na podlagi tega vam bomo poslali seznam dokumentacije, ki je potrebna za vložitev zahtevka.

NATISKAJ STRAN