Pravice

Pravice iz naslova zaposlovanja invalidov 


Delodajalec, ki presega kvoto zaposlenih invalidov je upravičen do nagrade

Delodajalec, ki presega kvoto zaposlenih invalidov je lahko oproščen plačevanja prispevkov za PIZ

Do subvencije plače so upravičeni invalidi, ki zaradi invalidnosti ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov na njim prilagojenih delovnih mestih

Do plačila podpornih storitev je upravičen delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z invalidom, zaposljivim v podporni zaposlitvi

Do prilagoditve delovnega mesta je upravičen delodajalec, ki zaposluje invalida, ki se lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu

NATISKAJ STRAN