Obvestilo o višini mesečnega prispevka

 

Sklad na podlagi uradnih evidenc upravljavcev podatkov objavi obveznost plačila prispevka na spletnem mestu Sklada za elektronsko izmenjavo podatkov najpozneje do desetega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Objava velja kot obvestilo zavezancem h kvoti o višini mesečnega prispevka.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Ali nas bo Sklad mesečno obveščal o naši obveznosti plačila prispevka?

Sklad za delodajalca, zavezanca h kvoti, ki ne izpolni kvote, objavi obveznost plačila prispevka na spletnem mestu Sklada SVZI.net najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Objava velja kot obvestilo zavezancem o višini mesečnega prispevka. Delodajalci lahko tudi sami izračunajo svojo obveznost za prispevek glede na število zaposlenih in zaposlenih invalidov na zadnji dan v tekočem mesecu in ob nedoseganju kvote plačati prispevek do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Hkrati vas obveščamo, da ste tudi po določilih 3. odstavka 5. člena veljavno sprejete Uredbe  dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na spletnem mestu za elektronsko izmenjavo podatkov Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, kar pomeni, da je točnost in sprotna mesečna uskladitev podatkov na strani delodajalca.

Na primer za obveznost v mesecu marcu, izračunano na stanje zaposlenih in zaposlenih invalidov na dan 31. marca, ste prispevek za kvoto dolžni plačati do konca meseca aprila.

2. Kje lahko vidim in/ali preverim plačila prispevkov za kvoto na podračun sklada?

Vse podatke o obveznosti za prispevek, plačilih, morebitnih zamudnih obresti in neplačanih prispevkih lahko vidite na spletnem mestu  SVZI.net in sicer v obliki računovodske saldakontne kartice.

 

 

NATISKAJ STRAN