Neizpolnjevanja kvote

Plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Minimalna plača 1.1.2019 dalje je 886,63 €, 70% znaša 620,64 €.

Obdobje
Minimalna plača
Prispevek VZI
Nagrada
od 1.1.2019 do 31.12.2019886,63 €620,64 €177,33 €
od 1.1.2018 do 31.12.2018842,79 €589,95 €168,56 €
od 1.1.2017 do 31.12.2017804,96 €563,47 €160,99 €
od 1.1.2015 do 31.12.2016790,73 €553,51 €158,15 €
od 1.4.2014 do 31.12.2014789,15 €552,41 €157,83 €
od 1.1.2014 do 31.3.2014789,15 €552,41 €197,29 €
od 1.1.2013 do 31.12.2013783,66 €548,56 €195,92 €
od 1.1.2012 do 31.12.2012763,06 €534,14 €190,77 €
od 1.1.2011 do 31.12.2011748,10 €523,67 €187,03 €
od 1.3.2010 do 31.12.2010734,15 €513,91 €183,54 €
od 1.8.2009 do 28.2.2010597,43 €418,20 €149,36 €
0d 1.8.2008 do 31.7.2009589,19 €412,43 €147,30 €
od 1.3.2008 do 31.7.2008
566,53 €
396,57 €
141,63 €
od 1.8.2007 do 29.2.2008
538,53 €
376,97 €
134,63 €
od 1.5.2007 do 31.7.2007
521,83 €
365,28 €
130,46 €
od 1.8.2006 do 30.4.2007
521,83 €
365,28 €
104.37 €
od 1.1.2006 do 31.7.2006
511,60 €
358,12 €
102,32 €

Zavezanci za kvoto nakažejo prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podračun številka: 01100-6000042024 odprt pri Upravi RS za javna plačila. BIC koda Banke Slovenije je BSLJSI2X.

Sestava sklica:

00 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 - OSEM POLJ - Davčna številka 

Namen nakazila:
Npr. za januar 2019 - PRISPEVEK VZI JANUAR 19

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Imamo obveznost plačila prispevka v višini 620,64 €. Ali moramo na ta znesek plačati kakšne prispevke ali davke?

Ne, ob izplačilu nakažete le prispevek v višini 620,64 €.

2. Kako računovodsko obravnavamo plačilo prispevka ter prihodkov in drugih vzpodbud?

Odgovor na vprašanje lahko najdete v Reviji Iks, številka 04/06, 12/11 in 05/12.

3. Kje bomo izkazovali obračun prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov? Na REK obrazcu?

Obračuna in plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov ni potrebno izkazovati na nobenem obrazcu.

4. Kdaj zapade v plačilo obveznost za prispevek?

Obveznost za prispevek zapade v plačilo do zadnjega dne v mesecu za obveznost iz preteklega meseca.

5. Na saldakontni kartici SVZI.net sem videl obveznost za plačilo zamudnih obresti. Zakaj so bile obračunane?

Sklad obračuna zamudne obresti za vsa prepozno prejeta plačila, to pomeni za plačila, prejeta po zakonsko predpisanem roku, pri čemer, skladno z ZZRZI upošteva 93. člen ZDavP kar pomeni, da s prejetim plačilom zavezanca zapira odprto terjatev po naslednjem vrstnem redu: stroški postopka, obresti, prispevek za kvoto.

6. Po kateri obrestni meri sklad obračuna zamudne obresti?

Sklad obračuna zamudne obresti po obrestni meri določeni v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP), skladno s 6. členom ZZRZI.

7. Ali sklad pošilja obračun zamudnih obresti?

Ne. Sklad obračune zamudnih obresti objavi na spletnem mestu SVZI.net. Delodajalci lahko natisnejo izpis obračuna zamudnih obresti.

8. Zakaj smo prejeli vrnjeno plačilo prispevka, ki smo ga nakazali skladu?

Sklad  na podlagi 4. odstavka 5. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 21/14)  vsa ugotovljena preplačila, za katera v knjigovodskih  listinah nima knjižene terjatve do delodajalca, v roku 30 dni od ugotovljenega stanja, vrne na transakcijski račun delodajalca. Predlagamo, da redno spremljate obveznosti na vaši saldakontni kartici na spletni strani preko elektronske izmenjave podatkov SVZI.net in plačilo izvedete takoj po objavi zneska prispevka za kvoto oziroma takoj po oddaji mesečnega poročila o realizaciji  nadomestne kvote. 

 

 

 

NATISKAJ STRAN