Obveznosti


Izračun mesečne obveznosti za plačilo prispevka za zaposlovanje 

Znižanje obveznosti plačila prispevka za zaposlovanje invalidov

Objava višine mesečnega prispevka na spletni strani SVZI.Net

Vrste nadzora in pooblastila za izvajanje nadzorov

Postopek izterjave in prekrški zaradi neplačevanje prispevka

NATISKAJ STRAN