Prednosti elektronskega poslovanja

SVZI.Net je varna spletna storitev in ponuja kar nekaj prednosti pred klasičnim papirnim izpolnjevanjem in oddajanjem obrazcev SVZI:

Deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu

 • Možnost oddaje elektronskih obrazcev 24 ur na dan
 • Brez stroškov poštnine
 • Elektronska vročitev izdanih odločb 

Ne potrebujete posebnih programov

 • Dovolj je spletni brskalnik Internet Explorer
 • Elektronski naslov za prejem elektronske pošte
 • Digitalno potrdilo – lahko uporabite tistega, ki ga uporabljate za dostop do elektronske banke v podjetju ali za elektronsko oddajo osebne dohodninske napovedi

Enostavno in hitrejše izpolnjevanje obrazcev

 • Obrazec že izpolnjen s podatki o delodajalcu
 • Izvajanje računskih operacij v okviru obrazca
 • Onemogočen vnos napačnega tipa podatkov
 • Opozarjanje na manjkajoče podatke
 • Sledljivost oddanim elektronskim obrazcem 

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Imam digitalno potrdilo, pa ne morem dostopati do vaše spletne rešitve SVZI.net, kaj moram narediti?

Za aktiviranje dostopa nam morate poslati »Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad«, ki ga najdete pod rubriko Obrazci in vloge. Original obrazec, ki mora biti izpolnjen v celoti, pošljete po klasični pošti na naslov sklada. Vaš izpolnjeni obrazec bomo obravnavali najpozneje v 10 dneh, ko bomo na elektronski naslov pooblaščenca poslali sporočilo o odobritvi uporabe.

2. Kje dobim podatek za izpolnitev rubrike »enolična oznaka« na Obrazcu za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad?

Podatek o enolični oznaki preberete na računalniku, kjer je naloženo digitalno potrdilo osebe, ki bo pooblaščena za dostop do SVZI.Net, in sicer tako, da greste na rubriko »Elektronsko poslovanje SVZI.Net - Kako začeti – 2. Izpolnite obrazec za pooblastitev uporabnika« – s klikom na STRAN ZA PREVERJANJE.

3. Koga vse lahko pooblastim za dostop do SVZI.Net in koliko oseb lahko pooblastim?

Podjetje z »Obrazcem za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad« lahko pooblasti pooblaščenca znotraj svojega podjetja (pooblaščenec je zaposlenec v podjetju), lahko pa pooblastite drugo podjetje (npr. računovodski servis), ki bo delal v vašem imenu. Pooblastite lahko več oseb, ki bodo imele dostop, kar je priporočljivo, v primeru odsotnosti in nadomeščanja. Vsekakor pa je smiselno, da večji delodajalci pooblastijo osebe tako iz kadrovskega kot tudi računovodskega področja.

4. Kaj naredim, ko zaradi tehničnih težav ne morem dostopati do SVZI.net in ali lahko v tem primeru pošljem obrazce v papirni obliki?

Lahko je več možnih razlogov za tehnične težave. Do spletne rešitve SVZI.Net lahko dostopate samo preko Internet Explorerja in ne preko drugih brskalnikov kot je Google Chrome in Firefox.

Preverite, ali imate ustrezno nameščeno digitalno potrdilo in ali ga Internet Explorer prebere. V primeru, da se pojavi težava pri branju digitalnega potrdila, svetujemo ponovno namestitev le tega oziroma ponovno namestitev Internet Explorerja. Če imate možnost, namestite digitalno potrdilo na drug računalnik in tako dostopate do SVZI.neta iz drugega računalnika.

Obrazcev v papirni obliki ne sprejemamo oziroma jih zavračamo, zato v primeru drugih težav svetujemo, da nemudoma stopite v stik s Skladom po telefonu ali preko e-pošte in Sklad obvestite o vrsti težave.

5. Kaj naredim, ko mi poteče digitalno potrdilo in sem naložil novo, s katerim pa ne morem vstopiti v SVZI.Net?

Sistem SVZI.Net opozarja uporabnika 60 dni pred potekom digitalnega potrdila, da pridobi novo digitalno potrdilo in ga zamenja s postopkom »Menjava digitalnega potrdila«. V kolikor ste zamudili z zamenjavo digitalnega potrdila pred potekom veljavnosti, morate na Sklad morate poslati po klasični pošti Obrazec o spremembi podatkov za pooblaščenca za posredovanje podatkov. Obrazec bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in vam tako omogočili ponoven dostop do SVZI.Net.

 

 

NATISKAJ STRAN