Elektronsko poslovanje SVZI.Net

Omogoča preprosto izpolnjevanje in varno izmenjavo dokumentov. Za vstop kliknite na ikono Elektronsko poslovanje SVZI.Net na desni. Dostop je možen samo preko brskalnika Internet Explorer.


Prednosti elektronskega poslovanja pred klasičnim papirnim 

Navodilo za registracijo uporabnika in pridobitev digitalnega potrdila

Navodila za pripravo računalnika pred prvo uporabo SVZI.Net

NATISKAJ STRAN