Invalidski sklad

Sklad nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, odloča o pravicah invalidov in delodajalcev, ki zaposlujejo invalide ter o obveznostih delodajalcev zaradi neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov.


O kvoti in kvotnem sistemu

Pravila in pripomoček za izračun kvote invalidov 

Navodila za plačilo prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote


Navodila za uveljavljanje pravic iz preseganja kvote in ostale pravice, ki niso vezane ne kvoto

Tukaj si lahko natisnete obrazce za vloge, zahtevke in poročila

Vsebuje navodila  za registracijo in pripravo računalnika

NATISKAJ STRAN