Kontakt

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20, p.p. 3561, 1116 Ljubljana

telefon:  (01) 4720 990
e-pošta: is.sr-spj(ta)dalkspj

Jamstveni sklad

  • 080 11 21

 

Preživninski sklad

  • 080 14 14

Izterjava:

  • (01) 4720 992
  • (01) 2309 499

 

Invalidski sklad

Vzpodbude:

Finance: 

Izterjava: 

 

Dunajska cesta 22, Ljubljana

Štipendije, razvoj:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS (Uradni list RS, št. 39/2016) se je  Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS. S 1. 1. 2017 ima sklad novo ime, ki se glasi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Sedež Sklada je Dunajska 21, Ljubljana.

Bivši Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je ostal na lokaciji Dunajska 22, Ljubljana. Kontaktne podatke dobite tukaj.

NATISKAJ STRAN