Aktualno

Nova minimalna plača

Objavljena je nova minimalna plača

V Uradnem listu RS, št. 83/18 je objavljena nova minimalna plača v višini 886,63 €, ki velja od 1. 1. 2019 dalje.

Read more

Dne 8.11.2018 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Read more

S 1. 10. 2018 velja nov Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev številka: 141-4/2018/6, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo,...

Read more

Dohodnina za leto 2017

Sklad je konec januarja 2018 posredoval »Povzetke obračuna vrste dohodkov, ki so po 29.členu ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine, izpačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017« vsem...

Read more

Nova minimalna plača

Objavljena je nova minimalna plača

V Uradnem listu RS, št. 5/18 je objavljena nova minimalna plača v višini 842,79 €, ki velja od 1. 1. 2018 dalje.

Read more
NATISKAJ STRAN