Seznam uradnih oseb

ODDELEK ZA DEJAVNOST JAMSTVENEGA SKLADA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA

- Andreja Alenka Arhar, področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Bojana Cicmil, področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Boštjan Erjavec, področni svetovalec I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Anja Kajfež,  področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Ajda Likar, vodja sektorja II, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih


ODDELEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

- Samira Bosnić, višja področna referentka II, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Petra Hladnjak, višja svetovalka področja I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

- Aleksandra Kuhar, področna sekretarka, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

- Anja Pišek,  področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

ODDELEK ZA IZPLAČILA

- Simona Medvešek, področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

ODDELEK ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

- Aleš Marinček, vodja sektorja II, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

ODDELEK ZA IZTERJAVO

- Špela Ošlaj,  področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
- Karmen Vnučec,  področna svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

NATISKAJ STRAN