Obvestilo o vročitvi odločb o obveznosti plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote

Dne 8.11.2018 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno. Obvestilo bo objavljeno na oglasni deski državnega e-portala 15 dni, dolžnik pa lahko dokument osebno prevzame na Skladu v času uradnih ur,  ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro ter v sredo med 14. in 16. uro.

 

 

 

NATISKAJ STRAN