Nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Objavljena je nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

 

V Uradnem listu RS, št. 21/14 je objavljena nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki velja od 1. 4. 2014 dalje.

Glavne spremembe z uvedbo nove Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov:

1.       Obvezno spremljanje mesečne obveznosti za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za vse delodajalce – zavezance h kvoti  (3. odst., 5. čl. Uredbe)

2.       Če se podatki o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov v evidencah delodajalcev razlikujejo od podatkov v uradnih evidencah ZZZS, jih je za obračun kvote možno na ZZZS usklajevati najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Po izdaji opomina, določenega v tretjem odstavku 65. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in 87/11), dokazovanje napak v uradni evidenci ZZZS za nazaj ni več mogoče (5. odst., 6. čl. Uredbe).

3.       Obvezno in izključno samo elektronsko poslovanje preko spletne rešitve SVZI.Net  (2. odst. 8. čl. Uredbe)  za:

·         uveljavljanje pravice do nagrade za preseganje kvote,

·         uveljavljanje pravice do oprostitve plačila prispevkov,

·         nadomestno izpolnitev kvote,

·         izplačilo nagrade za preseganje kvote

·         izplačilo subvencij plač za invalide

4.       Znižanje nagrade za preseganje kvote iz 25% na 20% minimalne plače (1. odst. 9. čl. Uredbe) .

5.       Posredni proračunski uporabniki od 1.4.2014 ne morejo več uveljavljati nagrade za preseganje kvote  (2. odst. 9. čl. Uredbe) in oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (12. čl. Uredbe).

NATISKAJ STRAN