Izplačilo preživninskega sklada v novembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.673 otrokom v skupni višini 307.312,14 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,67 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN