Izplačilo preživninskega sklada v marcu

Dne 15.03.2019 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2665 upravičencem (za 3370 otrok) v skupni višini 286.379,98 €. 

 

NATISKAJ STRAN