Izplačilo preživninskega sklada v juniju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.876 otrokom v skupni višini 327.054,56 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 84,38 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN