Izplačilo preživninskega sklada v juliju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.894 otrokom v skupni višini 329.304,01 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 84,57 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN