Izplačilo preživninskega sklada v januarju 2018

Dne 15.1.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2887 upravičencem v skupni višini 301.859,42 €.

NATISKAJ STRAN