Izplačilo preživninskega sklada v januarju

Sklad bo v danes, 15. 1. 2020, izplačal nadomestilo preživnine 2593 upravičencem (za 3313 otrok) v skupni višini 285.557,36 evrov. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 14. 2. 2020.

NATISKAJ STRAN