Izplačilo preživninskega sklada v februarju 2018

Dne 15.02.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2867 upravičencem (za 3622 otrok) v skupni višini 302.023,56 €. 

NATISKAJ STRAN