Izplačilo preživninskega sklada v decembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.999 otrokom v skupni višini 321.297,77 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 80,34 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN