Izplačilo preživninskega sklada v decembru

Sklad bo v petek, 13. 12. 2019, izplačal nadomestilo preživnine 2598 upravičencem (za 3312 otrok) v skupni višini 284.200,83 evrov. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. 1. 2020.

NATISKAJ STRAN