Izplačilo nadomestila preživnine v mesecu novembru 2018

Dne 15.11.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2726 upravičencem (za 3446 otrok) v skupni višini 289.028,56 €.

NATISKAJ STRAN