Izplačilo nadomestila preživnine v mesecu avgustu 2018

Dne 14.8.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2782 upravičencem (za 3514 otrok) v skupni višini 295.350,11 €.

NATISKAJ STRAN