Izplačilo nadomestila preživnine v mesecu aprilu 2019

Dne 15.04.2019 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2655 upravičencem (za 3363 otrok) v skupni višini 285.974,29 €. 

 

NATISKAJ STRAN