Izplačilo jamstvenega sklada v novembru

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 423 delavcem v skupni višini 1.030.966,96 €.

Največ, 189 delavcev je izplačanih iz podjetja Himar storitveno podjetje, 136 delavcev iz podjetja Liko Erles, lesna industrija in  41 delavcev iz podjetja Struc tokos, tovarna orodja.

NATISKAJ STRAN