Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 117 delavcem v skupni višini 284.793,89€.

Največ, 53 delavcev je bilo izplačanih iz podjetja Iles lesna industrija in 45 delavcev iz podjetja Papir servis.

NATISKAJ STRAN