Izplačilo jamstvenega sklada v decembru

30. 12. 2013 bo jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 190 delavcem v skupni višini 539.865,50 €.

Največ, 43 delavcev bo izplačanih iz podjetja Alukomen, 36 delavcev iz podjetja Sijaj Hrastnik in 31 delavcev iz podjetja KDU domovi upokojencev.

NATISKAJ STRAN