Izplačilo jamstvenega sklada v avgustu

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 312 delavcem v skupni višini 865.391,36 €.


Največ, 65 delavcev je bilo izplačanih iz podjetja Glin IPP, 63 delavcev iz podjetja Acer Furnirnica in 40 delavcev iz podjetja Mura.

NATISKAJ STRAN