Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu invalidov

Združeni narodi so pred dobrimi dvajsetimi leti, oktobra 1992, z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Združeni narodi so pred dobrimi dvajsetimi leti, oktobra 1992, z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Kot izhaja iz omenjene resolucije je njen glavni namen v tem, da se v družbi spodbudi razumevanje invalidnosti, zavzemanje za dostojanstvo in integriteto invalidov ter njihovih pravic in blaginje. Posebej pomembno je tudi zavedanje o tem, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko s svojimi močmi prispeva in bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje.

V času krize, ko so na trgu delovne sile  izrazito omejene priložnosti za delo, je še posebej pomemben posluh za tiste aktivne iskalce zaposlitve, ki so lahko zaradi svoje invalidnosti pri iskanju zaposlitve dodatno omejeni. Tudi v času krize ne smemo pozabiti na to, da mora prava socialna država imeti posluh za vse državljanke in državljane, tako tud za invalidne osebe. Aktivna in enakopravna vključenost invalidov v delovno okolje je pomembna, saj predstavlja enega pomembnejših dejavnikov njihove samostojnosti in neodvisnosti. 

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad v okviru zakonskih pooblastil izvaja naloge nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti delodajalcev, da zaposlujejo invalide v običajnem delovnem okolju in tako prispeva k zaposlenosti invalidov in ohranjanju delovnih mest za invalide. Prav tako izvaja aktivnosti na področju izvajanja finančnih spodbud pri zaposlovanju invalidov za delodajalce, ki zaposlujejo več invalidov kot je to določeno  s predpisi in sofinancira plače delavcev, ki zaradi invalidnosti ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov, financira stroške prilagoditev delovnih mest za invalide in storitev asistence invalidu za čas neposrednega dela z invalidi na delovnem mestu.

Sklad bo svoje naloge še naprej aktivno izvajal, na področju zaposlovanja invalidov pa pristopal k vsem tistim aktivnostim, ki bodo omogočale uresničevanje ciljev  iz resolucije Združenih narodov.

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije

mag. Robert Marolt, direktor

NATISKAJ STRAN