Interventni zakoni in rok za oddajo zahtevka za subvencijo plače

Rok za oddajo zahtevka za subvencijo plače za samozaposlene, ki si plače ne izplačujejo, upravičence do odloga ali oprostitve plačila prispevkov v obdobju, za katere veljajo interventni zakoni

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v petem odstavku 72. člena določa, da lahko delodajalci oddajo zahtevek za subvencijo plače za zaposlenega invalida v roku 30 dni od dneva izplačila plače.

Pri tistih delodajalcih, ki so sami zaposleni in si ne izplačujejo plač, se rok smiselno šteje od dneva plačila obveznih prispekov.

Z interventnimi zakoni za lajšanje posledic epidemije, in sicer z določbami Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP, Uradni list RS, št. 36/2020 in 49/2020) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/2020), sta določeni možnost odloga plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020 (torej prispevkov, ki se, sklepati je, nanašajo na marec, april in maj 2020) in možnost oprostitve plačila prispevkov v aprilu in maju 2020 za upravičence, kot je navedeno v zakonih.

Glede na zgoraj navedene t. i. interventne zakone je rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije plače za samozaposlene, ki si plače ne izplačujejo in ki bodo oproščeni plačila prispevkov, ali jim bo dovoljen odlog plačila le-teh, potrebno šteti od izteka roka, ki bi kot zadnji za plačilo prispevkov za relevantne mesece, za katere je oproščen plačila prispevkov ali jim je ta odložen, sicer veljal (to je 20. v mesecu za pretekli mesec). Torej po izteku 20. v mesecu za pretekli mesec se za navedene posameznike - delodajalce, šteje rok 30 dni za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije plače, vendar zgolj za mesece, za katere so plačila prispevkov oproščeni ali jim je dovoljen odlog.

Sklad bo to upošteval za samozaposlene, vključno s kmeti, ki si plače ne izplačujejo in za zahtevke, ki jih oddajajo za izplačila subvencije plače za marec, april in maj 2020, plačila prispevka pa so zaradi interventnih ukrepov oproščeni, ali jim je plačilo le-teh odloženo.

Za vse ostale pa velja rok 30 dni od izplačila plače oz. plačila prispevkov.

NATISKAJ STRAN