Aktualno

Dne 24. 10. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v oktobru

14.10. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.730 otrokom v skupni višini 304.472,25 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,63 EUR na otroka.

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 37 delavcem v skupni višini 98.915,59 €.

Največ, 18 delavcev, je bilo izplačanih iz...

Izplačilo preživninskega sklada v septembru

15.09. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.752 otrokom v skupni višini 304.716,03 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,21 EUR na otroka.

Dne 6. 9. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

NATISKAJ STRAN