Aktualno

Poročanje o državnih pomočeh

22.04. 2015 Invalidski sklad

Rok poročanja za prve tri mesece leta 2015 je izjemoma podaljšan do 20.5.2015.

Poročanje o državnih pomočeh

15.04. 2015 Invalidski sklad

Za vse informacije se obrnite izključno na MDDSZ, Direktorat za invalide na naslednje telefonske številke: 01 369 7538, 01 369 7555, 01 369 7556 in 01 369 7880.

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

15.04. 2015 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.888 otrokom v skupni višini 324.40116 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,44 EUR na otroka.

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

31.03. 2015 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 14 delavcem v skupni višini 29.482,03 €.

Izplačilo preživninskega sklada v marcu

11.03. 2015 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.895 otrokom v skupni višini 327.628,41 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 84,12 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN