Aktualno

Sklad objavlja javni natečaj za direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

20.01. 2017 Invalidski sklad Preživninski sklad Jamstveni sklad Objava prostih delovnih mest

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana, objavlja javni natečaj za direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega,...

S 1. 1. 2017 se bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo...

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 17 delavcem v skupni višini 47.952,86 €.

 

 

Izplačilo jamstvenega sklada v decembru

23.12. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 129 delavcem v skupni višini 301.072,36 €.

Največ, 88 delavcev je bilo izplačanih iz...

NATISKAJ STRAN