Aktualno

Izplačilo nadomestil preživnin v juliju

15.07. 2014 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.956 otrokom v skupni višini 324.424,43 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,01 EUR na otroka.

Vročanje z javnim naznanilom

Aha Mura v stečaju

01.07. 2014 Jamstveni sklad

Javni jamstveni, preživninski in invalidski Sklad RS je dne 27.06.2014 odposlal odločbe o priznanju pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca za delavce družbe AHA MURA...

Izplačilo jamstvenega sklada v juniju

30.06. 2014 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 132 delavcem v skupni višini 417.955,95 €.

Največ, 72 delavcev je bilo izplačanih iz...

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je dne 24.6.2014 poslal preživninskim zavezancem Obvestila o stanju odprtih terjatev na...

NATISKAJ STRAN