Aktualno

Obveščamo vas, da je Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine Ur.l.RS, št. 100/2013 z dne 6.12.2013 in...

Izplačilo jamstvenega sklada v januarju

29.01. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 10 delavcem v skupni višini 29.928,92€.

Dne 28. 1. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Dostop do SVZI.Net

20.01. 2016 Invalidski sklad

Vse uporabnike SVZI.Net obveščamo, da je dostop do spletne rešitve SVZI.Net možen samo preko Internet Explorerja in ne preko drugih brskalnikov kot je Google Chrome in Firefox.

Izplačilo preživninskega sklada v januarju

15.01. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.838 otrokom v skupni višini 312.489,59 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,42 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN