Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v juliju

15.07. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.814 otrokom v skupni višini 310.430,58 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,39 EUR na otroka.

Dne 11. 7. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo jamstvenega sklada v juniju

29.06. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 24 delavcem v skupni višini 56.702,98€.

Dne 22. 6. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v juniju

15.06. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.823 otrokom v skupni višini 320.244,51 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,77 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN