Aktualno

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list...

Dne 22. 3. 2017 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v marcu

15.03. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 314.106,86 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,81 EUR na otroka.

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 21 delavcem v skupni višini 49.136,73 €.

NATISKAJ STRAN