Aktualno

Izplačilo nadomestil preživnin v novembru

14.11. 2014 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.888 otrokom v skupni višini 318.441,76 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,90 EUR na otroka.

Izplačilo jamstvenega sklada v oktobru

30.10. 2014 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 200 delavcem v skupni višini 642.213,24 €.


Največ, 86 delavcev  je bilo izplačanih iz...

Dne 27. 10. 2014 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo nadomestil preživnin v oktobru

15.10. 2014 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.948 otrokom v skupni višini 323.438,30 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,92 EUR na otroka.

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 119 delavcem v skupni višini 367.152,20 €.


Največ, 73 delavcev je bilo izplačanih iz...

NATISKAJ STRAN