Aktualno

Dne 20. 1. 2015 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo nadomestil preživnin v januarju

15.01. 2015 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.902 otrokom v skupni višini 316.542,67 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,12 EUR na otroka.

Objavljen je nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 39 delavcem v skupni višini 117.716,81 €.


Največ, 13 delavcev  je bilo izplačanih iz...

Izplačilo jamstvenega sklada v decembru

24.12. 2014 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 556 delavcem v skupni višini 1.680.191,31 €.


Največ, 149 delavcev  je bilo izplačanih...

NATISKAJ STRAN