Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v maju

15.05. 2015 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.870 otrokom v skupni višini 325.912,03 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 84,21 EUR na otroka.

Dne 11. 5. 2015 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo jamstvenega sklada v aprilu

30.04. 2015 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 85 delavcem v skupni višini 234.510,20€.

Največ, 37 delavcev je izplačano iz podjetja...

Poročanje o državnih pomočeh

22.04. 2015 Invalidski sklad

Rok poročanja za prve tri mesece leta 2015 je izjemoma podaljšan do 20.5.2015.

Poročanje o državnih pomočeh

15.04. 2015 Invalidski sklad

Za vse informacije se obrnite izključno na MDDSZ, Direktorat za invalide na naslednje telefonske številke: 01 369 7538, 01 369 7555, 01 369 7556 in 01 369 7880.

NATISKAJ STRAN