Aktualno

Izplačilo nadomestil preživnin v aprilu

15.04. 2014 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.988 otrokom v skupni višini 323.726,65 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,18 EUR na otroka.

Objavljena je nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

31.03. 2014 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 31 delavcem v skupni višini 77.839,59 €.

Poziv zavezancem po 65. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanja invalidov, da čim prej poravnajo v celoti svoje neplačane obveznosti.

Izplačilo nadomestil preživnin v marcu

14.03. 2014 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 4.018 otrokom v skupni višini 327.334,50 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,47 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN