Aktualno

Dne 6. 9. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo jamstvenega sklada v avgustu

31.08. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 48 delavcem v skupni višini 120.999,06 €.

Največ, 27 delavcev, je bilo izplačanih iz...

Izplačilo preživninskega sklada v avgustu

12.08. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.785 otrokom v skupni višini 308.966,25 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,63 EUR na otroka.

Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

29.07. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 90 delavcem v skupni višini 223.145,32€.

Največ, 21 delavcev, je bilo izplačanih iz...

Izplačilo preživninskega sklada v juliju

15.07. 2016 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.814 otrokom v skupni višini 310.430,58 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,39 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN