Aktualno

S 1. 1. 2017 se bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo...

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 17 delavcem v skupni višini 47.952,86 €.

 

 

Izplačilo jamstvenega sklada v decembru

23.12. 2016 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 129 delavcem v skupni višini 301.072,36 €.

Največ, 88 delavcev je bilo izplačanih iz...

Dne 19. 12. 2016 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

NATISKAJ STRAN